loader image
Menü Bezárás

Telekhatárok kitűzése

Mire irányul ez a munka? Az összes magyarországi ingatlan telek (földrészlet) határait a földhivatali rendszer tartja nyilván térképén. Ez már nem papíron történik, hanem koordinátás digitális rajzon, digitális térképen. A telekhatár kitűzés egy-egy földrészlet hivatalos határainak helyszíni kijelölésére, ennek a digitális jogi térképnek helyszínre vitelére irányul.

A kitűzés továbbá nem mindenhol szerencsés kifejezés, hiszen ahol például meglévő kerítések vannak, valójában hivatalos ellenőrzés történik, kitűzés pedig azon a részen csak akkor, ha a határok rossz helyen vannak használva. Ez is része a hivatalos kitűzési eljárásnak, dokumentációnak.

Mi a munka folyamata? A földmérőnek először adatot kell igényelnie az illetékes földhivataltól, mely során megkapja a koordinátákat, előző földmérési munkarészeket a telekről. Ez akár egy hetet is igénybe vehet.

A megkapott adatok kellenek egyrészről a kitűzéshez. De ez nem ilyen egyszerű. 3 -féle állapot van, és mindnek van egyfajta jogi ereje a kitűzésnél:
– Van egy helyszíni állapot, meglévő kerítések, épületek helyzete. Ez akár lehet 100 éves is, gyakran régebbi mint maga a nyilvántartási térkép, tehát amikor a kettő eltér, egyértelműen mutatja: valójában a térkép pontatlan.

– Adott a hivatalos térképi állapot, koordináták, régebbi mérések rajzai, amit a földmérő megkap. Ezt hasonlítjuk össze és próbáljuk fedésbe hozni a meglévő helyszíni állapottal.

– Van egy harmadik állapot is, amely a tulajdoni lapon szereplő terület, ami a tulajdonosnak nagyjából jár. Azért csak nagyjából, mert furcsa történelmi sajátosságként, hazánkban nem kötelező, hogy a térképről mérhető, tehát kitűzhető terület ezzel azonos legyen. Viszont egy bizonyos mértéktől jogszabály alapján jobban nem különbözhet a kitűzhető területtől.

Magyarán, sok mindent kell figyelembe venni. A helyszíni mérés alapján a földmérő összhangot teremt a valós és a térképi állapot között. A mérés után a földmérő vagy elfogadja a vagy egy esetleg pontatlan térkép helyszínre tolásával létrehozza azokat a koordinátákat, amik alapján aztán karóval kijelöli helyszínen a határpontokat.

Ahol pedig olyan meglévő állapotokat, például kerítéseket talál, melyek jogszabályban megadott hibahatáron belül jó helyen vannak, ott nem tűzhet ki új pontot, hanem a határok helyességét dokumentálja. Ez a hibahatár a hivatalos térkép paramétereitől függően 60-90-120 centi is lehet! Akár ennyivel kevesebb vagy több is ”járhat” a földhivatali térképen rajzoltnál. Ennek oka, hogy földhivatali térképeink bár digitálisak, valójában jórészt még kézzel rajzolt, pontatlan eredetűek.

A helyszínen megjelentek a kitűzést ”láttam”-ozva egy jegyzőkönyvet írnak alá, majd a földmérő a mérésről egy komolyabb dokumentációt ad be a földhivatalhoz. A helyi földhivatal ezt levizsgálja, nyilvántartásba veszi. A földmérő átadja a földhivatal által is aláírt példányokat, munkája ezzel ér véget.

Ki végezhet ilyen telekhatár kijelölést? Telekhatár kitűzést kizárólag IRM ingatlanrendezői minősítéssel rendelkező, felsőfokú végzettségű földmérő végezhet (ezzel én rendelkezek). Ez a feltétel körülbelül a földmérők felére, harmadára igaz. Tehát nem végezhet kitűzést földmérő technikus (még a helyszíni mérést sem!), falugazdász, építész, szomszéd, postás…. senki más!

Meg kell-e kitűzéskor a helyszínen jelenni a szomszédoknak?

A jogszabály előírja, hogy a szomszédokat valamilyen igazolható formában értesíteni kell. Ahol azért megvan az egészséges szomszédi viszony, ott ezt telefonon vagy személyesen is meg tudják beszélni. Minden körülmények között érdemes és hasznos, hogy a szomszéd megjelenjen, hiszen ha jó helyen van a kerítés ha nem, sok gondot és konfliktust megelőz, ha földmérőtől látják hol vannak a telekhatárok, földmérő válaszol az esetleges kérdésekre.

Miért érdemes ezt hivatalosan csinálni?

Van az a helyzet, ahol semmilyen telekhatárt nem találunk, a térkép viszonylag friss és jó, vagy épp új telekhatár kiosztásról beszélünk. Ilyen esetben egyedül a bejegyzett koordináták alapján tud dolgozni a földmérő, ebből következik: Ha mérési hibát nem végez, mivel a koordináták egyértelműek 100-ból 100 földmérő ugyanoda fogja kiütni a karókat.

Azonban ez ahol már meglévő birtoklás, telkek vannak, nagyon ritkán igaz. Talán a fentebb leírt információkból is lehet rá következtetni, egy telek kitűzése nagyon bonyolult műszaki eljárás is tud lenni, ahol sok dolgot kell mérlegelni. Egy beépített területen a helyszíni mérés sem könnyű, és ráadásul ha felelős a földmérő, több szomszédos telket is meg kell mérnie.

Sajnos az az igazság, ez a legbonyolultabb földhivatali jellegű földmérési munka, és sajnos teljesen normális, hogy bizonyos esetekben 100 földmérő akár 100 féle döntést is hozhat, pontosan hova üt egy-egy karót, vagy egy meglévő kerítést elfogad-e jó telekhatárnak.

Ebből következik, ha a tulajdonosnak akár fél áron okosba elvállalja valaki a kitűzést, de papírt nem ad róla… majd egyszer gond van és a szomszéd hivatalosan kitűzeti, a régi ”kitűzés” ami nem lett hitelesítve semmit sem ér, gyakorlatilag meg sem történt. És arról ne is beszéljünk, amikor a kitűzést olyan végezte el papír nélkül fusiba, akinek ahhoz sem végzettsége sem szaktudása nincs.

Ilyenek miatt történik, hogy a rossz helyre épült drága kerítést később el kell bontatni, de még egy épület is kerülhet telekhatár helyett tévesen részben a szomszéd telkére! Új épület építésénél, ahol azt telekhatárra kell építeni ezért a kitűzés jogszabályilag kötelező!

Mi a helyzet akkor, ha a valamelyik tulajdonos nem fogadja el a földmérő kitűzését? Nagyon fontos! A földmérő nem Salamon király, nem bíróság. A földmérő nem ad igazságot senkinek, nem bontattat el kerítést, nem tessékelhet vissza szomszédot a saját telkére. Ilyenre kényszeríteni a helyhatóság (helyi jegyző), ha pedig nem használ a bíróság tud.

A földmérő műszaki munkát végez, gyakorlatilag egy szakmai állásfoglalást ad ki a kitűzéssel és annak hiteles papírjaival. A tulajdonosok a földmérő munkája és rajza alapján tudnak a hatóságokhoz fordulni, hiszen a jegyző és bíróság sem mondhatja saját kútfőből, kinek van igaza. Ezért kell nekik ehhez a földmérő szakember munkája.

Ha eltérés mutatható ki, kitűzési rajz eleme kötelezően egy nagyon fontos záradékszöveg is: A földmérő a rajzzal nem juttatja senkihez vissza az elbirtokolt területet. A terület használata ha elfogadják amit a szakember mond, a felek beleegyezésével áll helyre! Amennyiben ez nem segít, következik a hatósági út.