loader image
Menü Bezárás

Épületek változtatása a térképen, épületfeltüntetés

Mi a munka lényege, értelme, mikor szükséges? A hivatalos, hiteles ingatlan-nyilvántartást a földhivatalok vezetik. Ahhoz, hogy jogilag az Ön tulajdonában legyen egy épület, a nyilvántartási térképen és a tulajdoni lapon annak szerepelnie kell.

Azt, hogy ez az épület hogyan kerül fel vagy módosul a hivatalos térképre, földmérő méri fel, térképezi és rögzíti egy változási vázrajzon. Ez a vázrajz mutatja a változás utáni térképi állapotot, beleértve azt is, a telek tulajdoni lapon szereplő elnevezése így hogyan változik. Például: A telek ”beépítetlen terület”-ből hivatalosan is ”lakóház, udvar”-rá válik.

Milyen típusai vannak ezeknek a változásoknak, vázrajzoknak? Az épületfeltüntetési vázrajzzal új épületet vagy régi épület bővítését, megváltozását rajzolhatjuk fel, míg az épületmegszüntetési vázrajzzal meglévő épületet töröltethetünk le. Ha egy telken minden épület törlődik az térképészetileg egyértelmű helyzet, és jogszabály szerint nem kell hozzá vázrajzot készíttetni, földmérőt megbízni.

Mi szükséges ahhoz, hogy egy épületet rendezzünk a földhivatalnál? A vázrajz ennek csak egy ága, mely a valós térképi állapotot rögzíti az átvezetéshez. Fontos megérteni, a földhivatal nem mérlegel, hanem jogszabályok alapján nyilvántart. A földhivatal nem fog kimenni és azt mondani, ez az épület szabályszerű, rendben, átvezetjük.

Azt, hogy egy épület nem életveszélyes, műszakilag és elhelyezésileg szabályszerű, legalizálható, a helyileg illetékes építési hatóság állapítja meg. Így a földhivatali átvezetéshez minden egyes épületváltozásról építéshatósági igazolás szükséges. Használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, bontási tudomásulvétel… hogy épp milyen név alatt tudják azt kiadni, ott közlik. E nélkül a vázrajz elkészítése önmagában csak egy feleslegesen megfizetett munka. Fontos: Az építési engedély a földhivatal szempontjából szinte lényegtelen, hiszen az nem igazolja, hogy az épület végül tervszerűen és jogszerűen épült meg.

Mi a folyamat? Egészen tömören megfogalmazva: A földmérő megméri a változó épületeket és arról változási vázrajzot készít. Ezt a földhivatalhoz beadja, mely azt legkésőbb 60 napon belül ellenőrzi és szakmailag hitelesíti. Ez után a földmérő ezt a rajzot felszkenneli az építéshatóság tárhelyére (OÉNY). A földmérő Önnel az átvezetésre irányuló kérelmet is kitölteti, melyet a földhivatalhoz szintén bead.

Az átvezetéshez azonban szükség van építéshatósági igazolásra is, mellyel ha nem rendelkezik ott igényelnie kell. Ezt az ügyet csak az imént, földmérő által feltöltött vázrajzzal tudják elindítani. Amint ezt az igazolást az építéshatóság az épületről kiadja digitálisan megküldi a földhivatalnak is, de legbiztosabb, ha papír alapon Ön is beviszi a vázrajzzal és imént említett kérelemmel ott már elindult ügyhöz. A földhivatal ez után tudja az épületváltozást véglegesíteni.

Mit csinál a földmérő a helyszínen? A földmérőnek épületmérésnél csak egyszer kell Önt zavarnia. Körbe kell mérnie a telket, és a változó épületeket, mely jellemzően 1-2 órát vesz igénybe. Ezt az udvaron, illetve az utcáról teszi, az épületbe a földmérőnek egyáltalán nem kell bemennie! A földhivatalnál minden magánjellegű eljárás kérelemre indul, így az épületfeltüntetés is. Mivel a földmérőnek a vázrajzzal és mérési dokumentációval együtt már kötelező beadnia és befizetnie ezt a kérelmet, ezt ott helyben a mérésnél célszerű is kitölteni. Kérelmező a telek valamelyik tulajdonosa lehet.

Mi jelent egy épületet? Egy darab épületként az az építmény jegyezhető be, ami más épület károsítása nélkül bontható. Miért fontos ez? Ha Önnek például egy nyilvántartásban nem létező garázssorban van egy garázsa, de a garázsok teteje közös és köztük csak elválasztó falak vannak nem tudja külön az Önét rendezni. Ilyen épületek csak egyben rendezhetőek, ha pedig a tulajdonok épületen belül válnak szét, azt társasháznak kell kezelni.

Mi az az egyéb önálló ingatlan (továbbiakban EÖI), és EÖI feltüntetési vázrajz? Ha egy épületet egy hagyományos feltüntetési vázrajzzal felrajzolunk a térképre, az a teleknek és tulajdoni lapjának a része lesz. Tulajdonosa, a telket terhelő jogok és terhek (hitel, haszonélvezeti jog stb…) pont úgy vonatkoznak rá, mint a telekre. Tehát, ha egy telek fele-fele arányban egy férjé és feleségé, így feltüntetnek egy házat, az is ugyanúgy közös lesz.

Azonban nem mindig ez a cél. Tegyük fel, hogy mondjuk a férjnek asztalos kft vállalkozása van, és a saját, meglévő telkükre építene egy műhelyépületet. Adóügyi okok miatt azt az épületet a kft tulajdonába kívánja helyezni, és ilyenkor nem felel meg a hagyományos vázrajz és felrajzolás. Az épületet ekkor egyéb önálló ingatlanként kell feltüntetni és bejegyezni. Ekkor a telektől eltérő tulajdonba kerül, magyarán saját tulajdoni lapos épület lesz. Erre egy másik példa, ha a telken több épület van, és az egyik telektulajdonos csak arra az épületre, saját nevére szeretne hitelt felvenni az egész telek és családtagjai terhelése helyett. Fontos: EÖI bejegyzéséhez ügyvédi szerződés is szükséges, hiszen a telek tulajdonosainak a kiválást jóvá kell hagyni, és bejárási jogot kell biztosítani az épülethez.

Ha az építési és használatba vételi engedély nem a telek valamely tulajdonosára szól, magyarán az építtető elkülönülő személy, alapesetben szintén EÖI-ről beszélhetünk.