loader image
Menü Bezárás

Telekhatárok kitűzése

Nyitott ablakok nyomtatása:
Print Friendly, PDF & Email
Mi a telekhatár-kitűzés célja?

A telekhatárkitűzés egy hivatalos földmérési eljárás. Ennek célja, hogy a földmérő egy telek esetében:

  1. A helyszínen álló kerítéseket, egyéb határjeleket megméri és megvizsgálja

  2. Ahol nem található határjel, kerítés, ott a telekhatár pontját a helyszínen megjelöli

  3. Ahol van kerítés, határon álló épület, egyéb határjel, és az telekhatáron áll, annak megfelelőségét megállapítja

  4. Ahol van kerítés, de a megadott hibahatáron kívül, rossz helyen, ott a megfelelő határt kijelöli és az eltérést négyzetméterre kimutatja

  5. Minderről hivatalos, jogszabályban előírt dokumentációt ad le a helyileg illetékes földhivatalba, aki ezt a földmérési munkát levizsgálja, hitelesíti és nyilvántartásba veszi

Miért ajánlom magam erre a munkára?

feltöltés alatt...

Mi a kitűzési eljárás folyamata?

Miután egy tulajdonos megrendeli a kitűzést, a földmérő a földhivataltól díj ellenében megigényli a telekre vonatkozó földmérési adatokat. Ezek gyakorlatilag a 70-es évektől keletkezett területi, mérési méretadatok, minden ami a telek jelenlegi állapotához vezetett. A földmérő e mellett megkapja az adott telek és szomszédos telkek tulajdonosainak listáját.

A földmérő ez után levélben fel kell vegye a kapcsolatot a szomszédos tulajdonosokkal, nélkülük semmiféle hivatalos telekkitűzés nem végezhető.

A helyszíni mérés ez után egyeztetett időpontban történik, a földmérő a helyszínen fellelhető határokat, kerítéseket miután azokat a tulajdonosokkal együtt megállapította felméri. Végül azokon a helyeken ahol nem volt, vagy nem jó helyen volt kerítés a határokat megjelöli, azokat a tulajdonosnak és megjelent szomszédoknak bemutatja.

A kitűzésről jogszabályban előírt dokumentációt kell készíteni, ami azzal válik hitelessé, hogy azt a földmérő a földhivatalhoz beadja, a földhivatal 60 napon belül levizsgálja és hivatalos nyilvántartásba veszi. A kitűzés egyik összefoglaló munkarésze a kitűzési vázrajz, ez az amiből a földmérő aláírt példányt visszakap és ezt adja megrendelője kezébe. A megrendelő ezzel tudja igazolni, hogy nála hivatalos, szabályszerű kitűzés történt amire tud hivatkozni.

Nekem csak a kertem végén kell két pontot leütni! Miért kell bonyolítani?

A földmérő nem csak lever két karót a földhivatali térkép alapján. A földmérő felel azért, hogy a telek területe, szélessége, mélysége meglegyen, de ne a szomszédok kárára. Egy telket, annak területét csak teljes egészében lehet vizsgálni.

A földmérő pedig nem a földhivatali térképet tűzi ki, az csak egy adat a sok közül, ami vagy jó, vagy nem. A földhivatal a földmérő számára szolgáltatja a telekre vonatkozó összes régi és új mérési adatot, ezeket hasonlítja össze a helyszíni állapottal, ezekből dolgozik, számol ki olyan határvonalat, amivel mindenki megkapja azt a területet és szélességet ami neki hivatalosan jár.

Nagyon gyakori, hogy a térképi határok is mérőszalagos méréssel lettek kialakítva, és ilyenkor például 50-60 éves mérési papírok alapján mérjük azt vissza. Aki vizsgálat nélkül azt mondja, a földhivatali koordináták alapján csak kiüti azt a két pontot a kert végén, sajnos nem igazi szakember.

A földmérő centire azt méri ki nekem ami a térképmásolaton van, ugye? Vagy a földhivatali koordinátákat?

Könnyen lehet, hogy egyiket sem!

Alapvetően nincs olyan nyilvántartás, hogy telekhatár. Telekhatár az lesz, amit arra jogosult földmérő hivatalos eljárás során megállapít, ehhez pedig meg kell nézni az a térkép milyen mérésekkel, méretekkel, hogy keletkezett, hogyan változott a mai állapotig.

Településeink nagy részének az a térképe, ami a térképmásolaton van, és a telekhatáraink rajzának véljük, valójában még a 70-es években keletkezett. Teljesen régi technológiájú, mérőszalagos vagy teodolitos, pontatlanabb méréssel felmérve, majd ezeket a méréseket kézzel, például 2000-es kicsinyítésű térképre rajzolva. Ahol kiszámolva 1 milliméter rajzolási pontatlanság rögtön 2 méteres eltérést okoz!

Sok helyen ezek a pontatlanabbul mért és papíron pontatlanabbul rajzolt mérések rögzítik ma is a telekhatárokat! Van, ahol ezt csak fogták és beszkennelés után egyszerűen csak átrajzolták a számítógépre, és ezt látjuk ma a térképmásolaton.

Nem célszerű itt belemenni, de legyen annyi elég, egy telek határait épp ezért csak úgy szabad hitelesen megállapítani, kijelölni ha a földhivatalból megismertük annak régi méretadatait is. Ezért külön szakma a földmérés, aki tudja értelmezni a telek meghatározásával kapcsolatos összes mérést, és összehasonlítja a helyszíni állapottal. Ezt a folyamatot bonyolult szakmai szabályok rendezik.

Éppen ezért, egyáltalán nem biztos, hogy a helyszínen azokat a méreteket állapíthatja meg a földmérő, amiket a földhivatali koordináták, vagy a térképmásolat mutatnak. Tipikus eset, hogy például a térképmásolaton az épületünk a telekhatáron van, de egy szakember számára a régi papírok alapján egyértelmű, hogy ott még 50 centi a telkünkhöz tartozik és úgy fogja határunkat kijelölni.

Ki végezhet ilyen telekhatár kitűzést?

Amint a fentebbi leírásaim alapján kiderült, a telekhatárok kitűzésének hivatalos módja van, ezért hivatalos feltételekhez is van kötve: Kizárólag érvényes ingatlan-rendezői szakmai minősítéssel rendelkező földmérő végezhet telekhatár kitűzést, és az ő munkája is csak akkor hiteles, ha arról kitűzési vázrajzot készít, melyet a földhivatalhoz is benyújt és az nyilvántartásba veszi.

Szakszerűtlen kitűzésből óriási problémák származhatnak! Azzal hibásan túl szűkre alakulhat a szomszéd telke, és megszűnhet építési telek lenni. Épülhet kerítés, vagy ne adj Isten egy új ház is részben a szomszéd telkére!

Több millió forintos károkról beszélünk. Ha a kitűzésről vázrajzot nem kaptunk, az nem hivatalosan történt, biztosak lehetünk benne: Az ember aki kinn volt, de papírt a megállapításairól nem adott, semmiért nem fog felelősséget vállalni!

A hivatalos kitűzés szükségességének másik oka, hogy bizonyos bonyolult esetekben egyénileg kell mérlegelni az ellentmondó adatok között. Ilyenkor előfordulhat, hogy 5 földmérő a telket 5 -féle képen jelölné ki (nyilván észszerű határokon belül). A kitűzés módja ilyenkor is csak a hivatalos úttal válhat hitelessé. Hiába gondolkodott akár szakszerűen is a földmérő, ha 1 év múlva a szomszéd földmérője tényleg hivatalos munkát végez, és ő már máshogy gondolkodva megállapítja új kerítésünk 40 centivel a szomszédba lóg.